Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 
1

Fr. Leo's Day...

2

Mass - St. Fra...

Weekday Mass a...

3

School Mass At...

4

Mass at St. Ga...

5

Weekday Mass a...

6

Saturday Mass...

Saturday Mass...

7

Sunday Mass at...

Sunday Mass at...

8

Fr. Leo's Day...

9

Mass - St. Fra...

Weekday Mass a...

10

School Mass At...

11

Mass at St. Ga...

12

Weekday Mass a...

13

Saturday Mass...

Saturday Mass...

14

Sunday Mass at...

Sunday Mass at...

15

Fr. Leo's Day...

16

Mass - St. Fra...

Weekday Mass a...

17

School Mass At...

18

Mass at St. Ga...

19

Weekday Mass a...

20

Mass at St. Ma...

Saturday Mass...

21

Mass @ St. Mar...

Mass at St. Ga...

22

Fr. Leo's Day...

23

Mass - St. Fra...

Weekday Mass a...

24

School Mass At...

25

Mass at St. Ga...

26

Weekday Mass a...

27

Saturday Mass...

Saturday Mass...

28

Sunday Mass at...

Sunday Mass at...

29

Fr. Leo's Day...

30

Mass - St. Fra...

Weekday Mass a...

    

Monday Apr 1, 2024

 • Fr. Leo's Day Off

  Monday Apr 1, 2024 All day

Tuesday Apr 2, 2024

 • Mass - St. Francis Nursing Home

  Tuesday Apr 2, 2024 10:30 AM to 11:15 AM

 • Weekday Mass at St. Thomas

  Tuesday Apr 2, 2024 4:00 PM to 4:45 PM

Wednesday Apr 3, 2024

 • School Mass At St. Mary's

  Wednesday Apr 3, 2024 8:40 AM to 9:30 AM

Thursday Apr 4, 2024

 • Mass at St. Gall's

  Thursday Apr 4, 2024 7:00 AM to 7:45 AM

Friday Apr 5, 2024

 • Weekday Mass at St. Mary's

  Friday Apr 5, 2024 8:00 AM to 8:45 AM

Saturday Apr 6, 2024

 • Saturday Mass at St. Mary's

  Saturday Apr 6, 2024 4:30 PM to 5:30 PM

 • Saturday Mass at St. Gall's

  Saturday Apr 6, 2024 6:30 PM to 7:30 PM

Sunday Apr 7, 2024

 • Sunday Mass at St. Thomas

  Sunday Apr 7, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday Mass at St. Mary's

  Sunday Apr 7, 2024 10:00 AM to 11:00 AM

Monday Apr 8, 2024

 • Fr. Leo's Day Off

  Monday Apr 8, 2024 All day

Tuesday Apr 9, 2024

 • Mass - St. Francis Nursing Home

  Tuesday Apr 9, 2024 10:30 AM to 11:15 AM

 • Weekday Mass at St. Thomas

  Tuesday Apr 9, 2024 4:00 PM to 4:45 PM

Wednesday Apr 10, 2024

 • School Mass At St. Mary's

  Wednesday Apr 10, 2024 8:40 AM to 9:30 AM

Thursday Apr 11, 2024

 • Mass at St. Gall's

  Thursday Apr 11, 2024 7:00 AM to 7:45 AM

Friday Apr 12, 2024

 • Weekday Mass at St. Mary's

  Friday Apr 12, 2024 8:00 AM to 8:45 AM

Saturday Apr 13, 2024

 • Saturday Mass at St. Mary's

  Saturday Apr 13, 2024 4:30 PM to 5:30 PM

 • Saturday Mass at St. Gall's

  Saturday Apr 13, 2024 6:30 PM to 7:30 PM

Sunday Apr 14, 2024

 • Sunday Mass at St. Thomas

  Sunday Apr 14, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday Mass at St. Mary's

  Sunday Apr 14, 2024 10:00 AM to 11:00 AM

Monday Apr 15, 2024

 • Fr. Leo's Day Off

  Monday Apr 15, 2024 All day

Tuesday Apr 16, 2024

 • Mass - St. Francis Nursing Home

  Tuesday Apr 16, 2024 10:30 AM to 11:15 AM

 • Weekday Mass at St. Thomas

  Tuesday Apr 16, 2024 4:00 PM to 4:45 PM

Wednesday Apr 17, 2024

 • School Mass At St. Mary's

  Wednesday Apr 17, 2024 8:40 AM to 9:30 AM

Thursday Apr 18, 2024

 • Mass at St. Gall's

  Thursday Apr 18, 2024 7:00 AM to 7:45 AM

Friday Apr 19, 2024

 • Weekday Mass at St. Mary's

  Friday Apr 19, 2024 8:00 AM to 8:45 AM

Saturday Apr 20, 2024

 • Mass at St. Mary's

  Saturday Apr 20, 2024 4:30 PM to 5:15 PM

 • Saturday Mass at St. Thomas

  Saturday Apr 20, 2024 6:30 PM to 7:30 PM

Sunday Apr 21, 2024

 • Mass @ St. Mary's Church

  Sunday Apr 21, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • Mass at St. Gall's First Communion

  Sunday Apr 21, 2024 10:00 AM to 11:00 AM

Monday Apr 22, 2024

 • Fr. Leo's Day Off

  Monday Apr 22, 2024 All day

Tuesday Apr 23, 2024

 • Mass - St. Francis Nursing Home

  Tuesday Apr 23, 2024 10:30 AM to 11:15 AM

 • Weekday Mass at St. Thomas

  Tuesday Apr 23, 2024 4:00 PM to 4:45 PM

Wednesday Apr 24, 2024

 • School Mass At St. Mary's

  Wednesday Apr 24, 2024 8:40 AM to 9:30 AM

Thursday Apr 25, 2024

 • Mass at St. Gall's

  Thursday Apr 25, 2024 7:00 AM to 7:45 AM

Friday Apr 26, 2024

 • Weekday Mass at St. Mary's

  Friday Apr 26, 2024 8:00 AM to 8:45 AM

Saturday Apr 27, 2024

 • Saturday Mass at St. Mary's

  Saturday Apr 27, 2024 4:30 PM to 5:30 PM

 • Saturday Mass at St. Gall's

  Saturday Apr 27, 2024 6:30 PM to 7:30 PM

Sunday Apr 28, 2024

 • Sunday Mass at St. Thomas

  Sunday Apr 28, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday Mass at St. Mary's

  Sunday Apr 28, 2024 10:00 AM to 11:00 AM

Monday Apr 29, 2024

 • Fr. Leo's Day Off

  Monday Apr 29, 2024 All day

Tuesday Apr 30, 2024

 • Mass - St. Francis Nursing Home

  Tuesday Apr 30, 2024 10:30 AM to 11:15 AM

 • Weekday Mass at St. Thomas

  Tuesday Apr 30, 2024 4:00 PM to 4:45 PM